Zobrazit menu

Polygrafický slovník

Barevnost Vyjadřuje přesný počet barev z lícové a rubové strany (např. 4/4 zákl. CMYK/CMYK). Barevné obrázky se tisknou čtyřmi základními výtažkovými barvami:
C - Cyan (azurová)
M - Magenta (purpurová)
Y - Yellow (žlutá)
K - Black (černá)
Ke klasickému čtyřbarvotisku lze přidat ještě další přímé barvy z řady PANTONE. To jsou ty odstíny barev, které nelze získat soutiskem základních přímých barev.

Blok Vnitřní část publikace, časopisu - soubor listů, složek ve finále spojených po jedné straně s obálkou do knihařské vazby.

CMYK Zkratka z anglických slov Cyan, Magenta, Yellow a BlacK neboli Key, používaná při barvotisku. kombinací zmíněných barev lze skládat barvy spektra v rámci Barevného gamutu tiskových barev.

CTP Zkr. Computer To Plate, technologie elektronické montáže a osvitu z počítače přímo na tiskové desky, tedy bez použití klasických filmů jako mezikroku v minulosti.

Digitální tisk Tisk na papír nebo jiné materiály inkoustovými nebo tonerovými technologiemi bez použití desek. Digitální tisk se dá provozovat na archových i kotoučových digitálních strojích.

Dokončovací Zpracování Závěrečné výrobní fáze v polygrafii zahrnující knihařské a další práce následující po tisku. Je to konečná úprava tiskovin.

Dotisk Dodatečný tisk nákladu z týchž (již použitých) podkladů.

Formát Rozměr papíru vyjadřovaný udáním šířky x výšky v milimetrech.
A0 (841 x 1189) A1 (594 x 841) A2 (420 x 594)
A3 (297 x 420) A4 (210 x 297) A5 (148 x 210)
A6 (105 x 148)

B0 (1000 x 1414) B1 (707 x 1000) B2 (500 x 707)
B3 (353 x 500) B4 (250 x 353) B5 (176 x 250)
B6 (125 x 176)

C0 (917 x 1297) C1 (648 x 917) C2 (458 x 648)
C3 (324 x 458) C4 (229 x 324) C5 (162 x 229)
C6 (114 x 162)

Formáty A4, A5, A6, B4, B5 a B6 jsou formáty knižní.

Atypické používané formáty (v mm)
Euro billboard (5100 x 2400)
BigBoard (9600 x 3600)
Citylight (1185 x 1750)

Hlava Horní část tiskoviny nebo tiskové formy.

Hrubý formát Rozměr archu papíru před polygrafickým zpracováním a oříznutím na čistý formát.

Iprimatur Písemné schválení objednavatele k započetí tisku. Značí se zkratkou "k tisku" nebo "OK" nebo "impr", s datem + podpisem.

ISO Certifikace, záruka kvality.

Jednobarevný tisk Tisk jednou, nejčastěji černou barvou.

Kapitálek Ozdobná textilní lemovka vlepená do hlavy a paty hřbetu knihy, přesahující jeho okraj - zakrývá šití.

Korektura Vyznačování oprav. Domácí korektura je prováděná tiskárnou, autorská korektura je prováděná zákazníkem.

Kroužková vazba Mechanická vazba, v níž jsou listy opatřeny otvory a navléknuty do kroužkového mechanismu.

Lak Převážně přírodní nebo syntetická pryskyřice rozpuštěná ve vhodném rozpouštědle, která po uschnutí vytvoří na tiskovině čirý film. V polygrafii je ožné použít různé druhy laku, které se od sebe liší složením, způsobem zasychání a mírou lesku. Je to lak tiskový, disperzní a UV lak.

Lamino Zušlechtění povrchu po tisku k získání větší odolnosti proti vnějším vlivům.

Lepenka Papír o hmotnosti obvykle nad 250g/m2. Vyrábí se spojením a slisováním za mokra několika prvotních vrstev vláken (skládačková, knihařská nebo vlnitá).

Maketa Model tiskoviny zhotovený tak, aby mohl být posouzen vzhled, váha, rozměr a konečná úprava výrobku.

Makulatura Souhrnné pojmenování pro všechny vadné výtisky. Tiskové archy, které neodpovídají požadavkům a proto nesmějí být dodány odběrateli. Potištěný materiál ztracený v důsledku nedostatků při provozu stroje nebo ve fázi dokončování, takže ho nelze zahrnout do konečného expedovaného množství.

Náklad Smluvně sjednaný počet výtisků určité tiskoviny. Důležitá informace pro stanovení ceny, protože jistá část výrobních nákladů má fixní charakter (např. práce studia nebo příprava tiskové formy).

Nátisk Kalibrovaný tisk pro kontrolu nastavení barevnosti. Jde o vzor barevnosti přibližný, nikoliv závazný - jiný materiál, jiná technologie. Rozlišujeme digitální a chemický (pro tisk, kdy jsou jako podklad dodány filmy).

Ofset Nejrozšířenější a nejlevnější tisková technika - nepřímý tisk z plochy. Tisková barva se přenáší na potiskovaný materiál z povrchu tiskové formy nepřímo přes ofsetový potah.

Ořezové značky Označují místo, kde má být dokument ořezaný. Proto je důležité umístit ořezové značky tak, aby nezasahovaly do ořezaného formátu. Kromě toho, tyto značky familiérně nazývané ořezky, označují i formát dokumentu.
Jestliže umísťujete ořezové a pasovací značky manuálně, nastavte jim plnou černou (C100, M100, Y100, K100), aby se vytiskli při každé barvě.

Pantone Přímá barva. Je celosvětově uznávaným a definovaným standardem pro barevnou škálu. V tomto barevném systému je každé barvě a jejímu odstínu přiřazeno číslo a přesné složení této barvy.

Papír Jemná vláknina převážně rostlinného původu. Zplstěná, slepená a usušená do tuhé vrstvy, zválcovaná nebo uhlazená. Papír dále rozdělujeme podle gramáže a dalšího způsobu úpravy (lesklý/matný, pouze kalandrovaný BO, nebo 1x, 2x až 3x natíraný z jedné nebo obou stran). Pro reprezentativnější tiskoviny se často používá křídový papír 2x-3x natíraný, nejčastěji v gramáži 135-200 g/m2. Variantou křídy pro rotační tisky je LWC (Lightweight coated paper) nebo MWC, které znáte z katalogů.

Pasovací značky - jsou to malé terčíky které se používají pokud má dokumet více než jednu barvu. Jestliže každá barva tiskne samostatně, je pro tiskaře důležité mít na okraji papíru nějaké záchytné body, pomocí kterých může každou barvu přesně napasovat.

Perforace Souvislé linie velmi malých otvorů nebo štěrbin v papíru nebo kartonu. Mohou sloužit ke snadnému vyjmutí části formuláře nebo dokumentu, nebo mohou zjednodušovat skládání papírů nebo kartonů s vysokou plošnou hmotností.

Přebal Obal s klopnami chránící hotovou vazbu - pruh papíru většinou potištěný s povrchovou úpravou, např. laminováním.

Předsádka Dvoulist sloužící ke spojení knižního bloku s deskami a k ochraně prvního a posledního archu knihy, který je namáhán při otvírání knihy, doporučujeme spec. předsádkový materiál s delšími vlákny v papírovině.

Přímá barva Tisk speciální barvou, obvykle podle speciálního vzorníku, ve verzi pro natírané a nenatírané papíry. Takovou barvu tedy není nutné vytvářet podle procentuálního zastoupení odstínů z jednotlivých procesních barev.

Ražba Vtlačování reliéfu nebo kreseb razící formou například na hřbet nebo desku knihy. Vytvoření reliéfní kresby na povrchu kartonu nebo lepenky. Vtlačování reliéfu pomocí štočku za tepla.

Remitenda Neprodaná část tiskového nákladu novin, časopisů nebo publikací, která je vrácena vydavatelství.

Rozsah Počet stran prospektu, časopisu nebo knihy.

Sešitová vazba Měkká vazba označovaná jako vazba V1. Blok se zde skládá z dvojlistů snesených do sebe, opatřených obálkou a sešitých ve hřbetě drátem. Drát je při šití odvíjen z cívky, dělen na krátké skobky a protlačen hřbetem bloku, konce skobky jsou pak ohnuty k sobě.

Sítotisk Tisková barva se při této technologii přenáší na potiskovaný materiál protlačením barvy skrze volná oka síta v tisknoucích místech. Touto technologií nelze potiskovat zcela jemné detaily.

Soutisk Přesné krytí otisků pasovacích křížků z několika tiskových jednotek. Přesnost soutisku se vyjadřuje velikostí odchylky jednotlivých otisků proti sobě.

Spadávka je přesah obsahu přes čistý formát. Používá se v případě, že má grafika vyplňovat celou plochu papíru, jako tolerance nepřesnosti při ořezu. Spadávka 3 mm z každé strany.

Vakát Prázdná stránka knihy, která je záměrně nepotištěná.

Vazba Určitý počet listů spojených v jeden celek.

Vazba V1 - sešitová vazba šitá drátem ve hřbetu, ořez po třech stranách (trojřez).
Vazba V1 s očky - sešitová vazba šitá drátem ve hřbetu, ořez po třech stranách. (trojřez), očka pro zavěšení do šanonu.
Vazba V2 - lepená vazba, odfrézovaný hřbet, zavěšená měkká obálka, ořez po třech stranách (trojřez).
Vazba V4 - složky sešité a zalepené v měkké obálce.
Vazba V8a- složky sešité v tuhé obálce, potah papírový, případně přebal.
Vazba V8 - složky sešité v tuhé obálce, potah plátno, případně přebal.

Výsek Produkt nebo polotovar vzniklý oddělením z tiskového archu papíru, kartonu, lepenky nebo potahového materiálu.

Záložková stužka, lacetka Tenká barevná stužka (stužky) jedním koncem zalepená ke knižnímu bloku, sloužící k zakládání určitého místa v knize.