Zobrazit menu

Označení provozovny nemusí být nuda

Ondřej Černý,

Označení provozovny nemusí být nuda

Podnikání není žádná legrace. Tedy, může to být i legrace, v každém případě však s sebou přináší mnoho starostí… Jako podnikatel musíte pamatovat na fůru věcí, jinak vás může dostihnout nepříjemný postih. Třeba takové povinné označení provozovny se může zdát jako banalita, bývá ale naprosto běžným předmětem kontrol z živnostenského úřadu, a následně také důvodem tučných pokut. Jak tomu předejít?

2016/pr-clanky/tiskjednodusecz-oznaceni-provozovny-pvc-samolepky-a-stickery.png

Co vše je provozovna

Nejprve si připomeneme, co vlastně termín provozovna dle živnostenského a obchodního zákoníku znamená. Jedná se o prostor, v němž se vykonává podnikatelská činnost nebo provozuje živnost. Může být i mobilní, což znamená, že nezůstane na jednom místě déle než tři měsíce. Pod označení mobilní provozovna tedy spadají nejrůznější stánky a pojízdné prodejny. Termínu provozovna, a tedy ani ceduli či samolepce s povinným označením, se nevyhnou ani automaty.

Ať už je provozovna mobilní nebo pevně připoutaná k jednomu místu, musí být označena viditelně, trvale a zvenčí.

Jak na povinné označení

Je-li podnikatelem fyzická osoba, je povinna uvést své jméno a příjmení, právnická osoba pak obchodní firmu nebo název podnikatele. Další nezbytnou součástí označení je identifikační číslo. Pokud je provozovna mobilní, nesmí chybět také údaj o sídle nebo místě podnikání. Provozoven můžete spravovat i více, ke všem ale musíte mít vlastnické právo nebo souhlas majitele.

V případě, že se provozovna orientuje na prodej zboží nebo poskytování služeb, musí být na označující ceduli či desce uvedeno také jméno a příjmení odpovědné osoby, tedy pokud se nejedná o automat. Dále je pak třeba napsat prodejní nebo provozní dobu pro zákazníky, což se netýká automatů a mobilních provozoven. U provozoven poskytujících přechodné ubytování je povinné uvést rovněž kategorii a třídu. Restaurační nebo stravovací provozovny se zase neobejdou bez řádného označení prostor vyhrazených pro kuřáky či nekuřáky.

2016/pr-clanky/tiskjednodusecz-oznaceni-provozovny-cedule-a-desky.gif

Cedule s nápadem

Označení provozovny musí být, jak už jsme zmínili, umístěno zvenku, musí mít trvalý charakter a být dobře viditelné. Ceduli můžete umístit u jejího vstupu, u dveří či za oknem – prostě aby nešla přehlédnout. Označení může mít různou podobu – vhodné jsou cedule, pevné potištěné desky nebo voděodolné samolepky. Nemusíte se omezovat jen na strohý černobílý nápis, ale označení lze za pomoci zkušeného grafického studia vizuálně sladit s vaší firemní identitou tak, aby vyhovovalo všem náležitostem dle zákona a zároveň i upoutalo. Být řádným podnikatelem, který dbá na předpisy a formality totiž vůbec nemusí být nudné. Spojte zábavné s užitečným a obraťte tuto zákonem danou povinnost ve svůj prospěch.

Nechat si vyrobit své označení provozony můžete zde Výroba označení provozovny

Předvolený produkt - OZNAČENÍ PROVOZOVNY -